Droga S19 Kock-Lubartów coraz bliżej realizacji

S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (fot. GDDKiA)

Droga S19 Kock-Lubartów coraz bliżej realizacji

Firma Strabag wygrała przetarg z najkorzystniejszą ofertą w przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 Kock – Lubartów.

Oferty

W przetargu wpłynęło dziewięć ofert. Na ich ocenę wpływ miała:

 • cena (60 proc.)
 • kryteria pozacenowe (40 proc.)

W kwestii kryteriów pozacenowych: przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze (30 proc.) oraz termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Odrzucono cztery oferty: konsorcjum Unibep (lider), Budrex i Value Engineering (partnerzy), firmy Polaqua, firmy Intercor oraz konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Powodem odrzucenia pierwszych trzech ofert był brak zgody wykonawców na przedłużenie terminu związania ofertą.

Czwarta oferta została odrzucona ze względu na niezgodność jej treści z warunkami zamówienia (SWZ). Za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy Strabag, która opiewa na 393 279 707, 96 zł.

Droga S19 – odcinek Kock-Lubartów

Co dalej

Pozostali oferenci, zgodnie z przepisami, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu, w przypadku braku odwołań i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy, będziemy mogli podpisać umowę.

Zakres inwestycji

Odcinek o długości ok. 15,8 km, między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ, przebiegać będzie w ok. 70 proc. nowym śladem, głównie terenami rolnymi. Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem drogi krajowej nr 19.

Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska.

W ramach zadania powstaną również:

 • drogi obsługujące przyległe tereny,
 • wiadukty,
 • kładki,
 • przejścia dla małych, średnich oraz dużych zwierząt,
 • ekrany akustyczne oraz ogrodzenie drogi.

Budowa drogi planowana jest w latach 2023-2025.

100 km „północnej” S19 w woj. lubelskim

Budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do Lublina podzielona została na sześć odcinków. Całość ma łączną długość ok. 100 km. Na jeden podpisano umowę z wykonawcą, a pięć pozostałych odcinków jest w trakcie postępowania przetargowego. Umowy będą podpisane w tym roku:

 • gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego – Międzyrzec Podlaski (wybrana najkorzystniejsza oferta),
 • Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski (trwa przetarg),
 • Radzyń Podlaski – Kock (trwa przetarg),
 • obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) (wybrana najkorzystniejsza oferta),
 • Kock – Lubartów (wybrana najkorzystniejsza oferta),
 • Lubartów – Lublin (podpisana umowa na realizację, trwa opracowywanie projektu budowlanego i materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)). 

Podobne artykuły