Tunel na drodze S3 wydrążony

Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony
Tunel na drodze S3 wydrążony

Najbardziej spektakularnym elementem na budowie tej trasy jest tunel na drodze S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą.

Pierwszy tunel na drodze S3 (TS-26) o długości około 2300 metrów i drugi (TS-32) o długości około 320 metrów. Drążenie obu dłuższego z nich właśnie dobiegło końca.

S3 Bolków – Lubawka

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka (granica państwa) podzielona została na dwa odrębne zadania: Bolków – Kamienna Góra Północ oraz Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa). W ramach obu inwestycji powstanie łącznie ponad 31-kilometrowy odcinek trasy S3, który połączy się w przyszłości z czeską autostradą D11.  

Bolków – Kamienna Góra Północ

Na odcinku pomiędzy węzłami Bolków i Kamienna Góra Północ powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa S3 o długości ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstają tu również dwa obiekty:

  • tunel na drodze S3 TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice
  • tunel na drodze S3 (TS-32) o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków. 

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PORR (lider) i PORR Bau (partner). Wartość umowy wynosi ponad 1,5 mld zł.  Po uzyskaniu 21 sierpnia 2020 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wykonawca przystąpił do robót przygotowawczych i branżowych.  

Tunel na drodze S3 (TS-26)

Drążenie tunelu od strony portalu południowego rozpoczęło się w grudniu 2020 roku, natomiast od strony północnej przystąpiono do prac drążeniowych w marcu 2021 roku.  
Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się dwie nawy główne dla ruchu pojazdów: lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m i prawa (zachodnia) o długości 2 272,2 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. Dłuższy tunel na drodze S3 wydrążono metodą górniczą w technologii NATM (ang. New Austrian tunnelling method, pol. Nowa austriacka metoda), która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą metody NATM jest drążenie przy wykorzystaniu możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej.  Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie drążenia tunelu jest prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej. Wykonawca przystąpi teraz do realizacji ósmego, czyli ostatniego przejścia poprzecznego, łączącego obie nawy tunelu. Jego realizacja możliwa była dopiero po przebiciu obu naw na całej długości. 

Kolejnym etap prac dotyczy zabezpieczenia wyrobiska górniczego, a następny etap to roboty związane z realizacją obudowy ostatecznej. 

Tunel na drodze S3 (TS-32)

Krótszy tunel na drodze S3 realizowany jest w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja. Z wykopu wywieziono 223 tys. m3 materiału skalnego, co w przeliczeniu stanowi pojemność 744 basenów olimpijskich. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem systemu deskowań do betonowania konstrukcji, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów tunelu. Obudowa tunelu składa się z 27 segmentów, z czego obecnie realizowany jest dwudziesty pierwszy. 

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj kategorię Polskie Drogi na GazetaSamochodowa.pl!

Obecnie realizowane prace

Mimo trwającego od 15 grudnia do 15 marca okresu zimowego wykonawca w miarę korzystnych warunków atmosferycznych i możliwości technologicznych realizuje wykopy w gruntach nieskalistych i skalistych oraz rowy. W zakresie branży mostowej prowadzone są m.in. nasuwania wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej. Jeden będzie miał długość 532 m, a drugi 349 m. Na innych obiektach prowadzone są prace związane z deskowaniem, zbrojeniem i wykonywaniem ustroju nośnego.  

Kalendarium inwestycji

- 17 października 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą 
- 31 października 2018 r. - podpisanie umowy z nadzorem inwestorskim  
- 31 października 2019 r. - złożenie do Wojewody Dolnośląskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID  
- 21 sierpnia 2020 r. - uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności  
– grudzień 2020 r. – rozpoczęcie drążenia tunelu TS-26 (portal południowy) 
– marzec 2021 r. – rozpoczęcie drążenia tunelu TS-26 (portal północny) 
– luty 2022 r. – przebicie obu naw tunelu TS-26 
- I połowa 2024 r. - planowany termin udostepnienia trasy kierowcom   

Kamienna Góra – Lubawka (granica państwa)

Odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłem Kamienna Góra Północ a granicą państwa w Lubawce będzie drogą dwujezdniową o długości ok. 15,3 km, wyposażoną w dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasem awaryjnym. Wykonawcą tego odcinka jest konsorcjum firm Mosty Łódź (lider) i ONDE (partner). Wartość umowy dla tego odcinka wynosi prawie 900 mln zł. Stan zaawansowania rzeczowego wynosi ok. 67 proc. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to II połowa 2022 r. 

Tunel na drodze S3 – wartość inwestycji

Umowna wartość drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Lubawki szacuje się na prawie 2,5 mld zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   

Strona internetowa kontraktu: https://s3-bolkow-kamiennagora.pl/. 

Podobne artykuły

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *