Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – otwarcie ofert w przetargu

Otwarto oferty w przetargach na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków trasy. Już niebawem ruszy nowa inwestycja – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie Stolicy.

Droga S50/A50 – odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)

Wpłynęło dziewięć ofert w ramach inwestycji Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, z których najniższą cenę miała propozycja firmy Trakt – 12 440 220 zł. Budżet GDDKiA wynosi 13 002 822 zł.

Pozostałe oferty:

Droga ekspresowa S50 – odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)

Wpłynęło osiem ofert w ramach inwestycji Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej, a najniższą kwotę miała oferta przedstawiona przez Transprojekt-Warszawa – 8 495 610 zł. Budżet GDDKiA to 8 503 260,60 zł.

Pozostałe oferty:

Jak będą oceniane oferty?

Postępowanie ogłoszono w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

Najważniejsze terminy

Umowa z wykonawcą przy braku odwołań zostanie podpisana w czerwcu 2022 r. Projektanci na realizację całego zadania będą mieli 44 miesiące od daty jej zawarcia. W tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac zaplanowano na I półrocze 2026 r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zlokalizowanych pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na południe od Warszawy. Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. GDDKiA złoży je we właściwym organie celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Więcej o lokalizacji planowanych można przeczytać: Ruszył przetarg na dokumentację dla pierwszego fragmentu Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział Warszawa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Exit mobile version